2 lên 65 triệu/tháng trong 6 tháng?

Làm sao để tăng thu nhập từ 2 triệu lên 65 triệu/tháng trong 6 tháng?

Tại sao mô hình thu nhập lũy tiến gãy.

Các yếu tố cần và đủ để x2 thu nhập? Và công thức tăng thu nhập từ 2 triệu/tháng lên 65 triệu/tháng trong vòng 6 tháng?

Tại sao mô hình thu nhập lũy tiến gãy.

Bạn không tìm được 1-2 người, trong nhóm có năng lực bằng bạn hoặc 3 người bằng 30% năng lực của bạn và đội nhóm của bạn họ cũng dừng lại.
Và ngoài ra, bạn cần 1 cơ chế để hỗ trợ

1. Sản phẩm phải đa dạng trên 1000 sản phẩm đảm bảo rằng ai cũng có thể bán hàng và tìm thấy khách hàng trong cái tệp của mình.

2. Sản phẩm phải chất lượng và rất khó thay thế.

3. Sản phẩm phải có độ lặp lại hàng tháng.

4. Sản phẩm dẫn nên có giá từ 0 đến dưới 300.000.

5. Sản phẩm phải luôn từ làm khách hàng từ hài lòng cho đến rất hài lòng.

6. Môi trường phải có tính gắn kết để cộng tác viên họ có một nơi để sinh hoạt và giữ lửa.

7. Phải có những team, chương trình kích hoạt để cháy 100 độ.

8. Phải có các yếu tố khác hỗ trợ như về nền tảng công nghệ khi đặt hàng, theo dõi tiến trình đơn hàng, tuyển dụng tự động…
Tuyển CTV toàn quốc 3000 sản phẩm chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *